Gesellschafter
Geschäftsführer Holding

FAUN-Management-Kirchhoff_Arndt

KIRCHHOFF HOLDING

Arndt G. Kirchhoff

Managing Partner
and CEO KIRCHHOFF Holding

FAUN-Management-Kirchhoff_Wolfgang

KIRCHHOFF HOLDING

J. Wolfgang Kirchhoff

Managing Partner
and COO KIRCHHOFF Holding,
CEO KIRCHHOFF Automotive

FAUN-Management-Kirchhoff_Johannes

KIRCHHOFF HOLDING

Dr. Johannes F. Kirchhoff

Managing Partner KIRCHHOFF Group,
CEO KIRCHHOFF GmbH & Co. KG

FAUN-Management-Jochen_Kirchhoff

KIRCHHOFF HOLDING

Dr. Jochen F. Kirchhoff

Chairman of the Advisory Board
and of the Group of Shareholders
of KIRCHHOFF Group

Geschäftsführer
FAUN Gruppe

FAUN-Geschaeftsleitung-Patrick-Hermanspann

FAUN Gruppe/CEO

Patrick Hermanspann

Vorsitzender der Geschäftsführung
FAUN Gruppe/CEO

FAUN-Geschaeftsfuehrung-Matthias-Kohlmann

FAUN Umwelttechnik GmbH & Co. KG
FAUN Gruppe

Matthias Kohlmann

Geschäftsführer, CFO FAUN Gruppe
FAUN Umwelttechnik GmbH & Co. KG

FAUN-Geschaeftsfuehrung-Helmut-Schmeh

FAUN Viatec GmbH

Helmut Schmeh

Geschäftsführer
FAUN Viatec GmbH

FAUN-Geschaeftsfuehrung-Tim-Collet

FAUN Expotec GmbH

Tim Collet

Geschäftsführer
FAUN Expotec GmbH

FAUN-Geschaeftsfuehrung-Renato-Heininger

Contena Ochsner AG

Renato Heiniger

Geschäftsführer
Contena Ochsner AG, Schweiz

FAUN-Geschaeftsfuehrung-Etienne-Blaise

FAUN Environnement

Etienne Blaise

Geschäftsführer
FAUN Environnement, Frankreich

FAUN-Geschaeftsfuehrung-Burkhard-Oppmann

FAUN Services GmbH

Burkard Oppmann

Geschäftsführer
FAUN Services GmbH
Leiter Vertrieb Deutschland

FAUN-Geschaeftsfuehrung-Simon-G-Hyde

FAUN Zoeller (UK) Limited

Simon G. Hyde

Geschäftsführer
FAUN Zoeller (UK) Limited

FAUN ist ein Unternehmen der KIRCHHOFF Gruppe.
kirchhoff-logo